Tumačenje Uredbe o recikliranju i zbrinjavanju otpadnih baterija i baterija

 

U vezi s prodajom baterija ili predmeta koji sadrže baterije dužni smo skrenuti pozornost na sljedeće:

Vi, kao krajnji korisnik ste dužni po zakonu da vratite korištene baterije. Stare baterije, koje su dio našeg asortimana, ili su bili bio, možete besplatno poslati nazad u naše skladište (H.T.Trade Service gmbH & Co. KG, Eversburger str. 32, Osnabrück, 49090, Njemačka).
Simbol precrtane kante za smeće znači da se predmet ne može se odlagati u kućni otpad

Oznake na baterijama imaju sljedeća značenja:

 

- Pb = sadrži olova više od 0,004% postotka mase

- Cd = sadrži kadmija više od 0,002% postotka mase
- Hg = sadrži žive više od 0,005% postotka mase

Molimo, da uzmete u obzir ova upustva.

 

 

kn
Prijavite se na naš newsletter i dobit ćete poklon kupon od 35 kn !
S PremiumXL newsletter-om uvijek ćete biti obaviješteni o novim ponudama, popustima i akcijama.
Kupon: